OngedierteGids.nl

De site met informatie over ongedierte, bestrijders in uw regio en handige tips&trucs.
 

Ratten

Er zijn in Nederland 4 soorten ratten die overlast kunnen veroorzaken. Dit zijn de volgende rattensoorten:

De Bruine rat

Dit is de meest voorkomende rattensoort in ons land. Ze leven vlakbij mensen, op plaatsen waar voedsel aanwezig is of wordt opgeslagen, maar ook in het riool. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen waardoor ze vrijwel overal kunnen overleven. De kleur in de naam van de rat is geen kenmerk. Een bruine rat hoeft dus niet bruin te zijn. De staart van de bruine rat is korter dan het lichaam. De lichaamslengte is zo'n 28cm.

Wijfjes van 3 maanden tot 1 jaar zijn continu zwanger (maximaal 15 worpen). Ze dragen de jongen gemiddeld 3 weken en werpen dan 8 jongen. Ze kunnen dus voor ontzettend veel nakomelingen zorgen als de omstandigheden dit toelaten.

Ze leven veelal op de begane grond tussen het zwemwater en de voedselbron. Graafsporen bij sloten/wallen zijn een duidelijke indicatie van aanwezigheid.

Als dragers van ziektekiemen vormt de bruine rat een bedreiging voor de volksgezondheid. Ze verspreiden ziektes bij mens en dier, bijvoorbeeld de ziekte van Weil, paratyphus, varkenspest, vogelpest e.a. Ze brengen schade toe aan de voedselvoorraden door ontlasting en urine en ze veroorzaken knaagschade. Dit kan leiden tot kortsluiting en brand.

Zelf bestrijden

Voorkomen is beter dan genezen: Zorg dat de bruine ratten geen directe toegang tot (resten van) voedsel en schuilplaatsen hebben. Ook dienen openingen naar het riool te worden afgesloten. Sinds juni 2015 mogen mensen zonder de juiste papieren geen gif meer kopen of toepassen. Daardoor is het bestrijden van de bruine rat een taak voor de professionele ongediertebestrijder.

De Zwarte rat

De zwarte rat komt niet in heel Nederland voor. Ze komen voor in havengebieden, in Noord Brabant, Limburg en Zeeland. In de tropen is de zwarte rat een boombewoner, maar in hier leeft hij vooral in gebouwen op hoge, droge plaatsen. Ook bij de zwarte rat geldt dat de kleur in de naam niet wil zeggen dat de rat alleen maar zwart is. Hij heeft een lange, dunne staart die langer dan het lichaam is. De zwarte rat kan een keer zou oud worden dan de bruine rat: Ze worden gemiddeld een jaar of 2. In hun leven werpen ze gemiddeld 32 jongen.

De zwarte rat is een alleseter met een sterke voorkeur voor graan en meel. Ze zijn niet afhankelijk van veel vocht in hun directe omgeving.

Net als de bruine rat is de zwarte rat een drager van ziektekiemen. Ze vormen een bedreiging voor de mens door bijvoorbeeld de pest en voedselvergiftiging. Ze bevuilen voedselvoorraden en knagen aan kabels en isolatie waardoor brandgevaar kan ontstaan.

Zelf bestrijden

Je kunt de ratten weren door de huishouding op orde te houden. Het bestrijden van de zwarte rat is vooral een zaak voor deskundigen. Deze zijn bevoegd en geschoold om met rodenticiden te mogen werken.

De Woelrat

De woelrat is ook bekend als de zwarte waterrat. Ze komen voor in waterrijke gebieden en kunnen een ware plaag zijn voor bijvoorbeeld fruittelers. Ze hebben een stome snuit en konijnentandjes en in de vacht verborgen ogen en oren. Ze leven vooral ondergronds en vreten wortels aan.

Ze worden zo'n 20cm lang. De woelrat houd 1 winterslaap in zijn leven van gemiddeld 18 maanden. Het is een zeer goede zwemmer en graver die soms ook oude mollengangen gebruikt.

Wat kun je doen tegen woelratten

Het enige wat je tegen de woelrat kunt doen is zijn leefomgeving onaantrekkelijk te maken door begroeiing kort te houden langs sloten. In het land kun je ze met mollenklemmen proberen te vangen.

De Muskusrat

De muskusrat lijkt op het eerste gezicht meer op een bever dan op een rat. Deze ratten komen voor in geheel Nederland sinds ze geintroduceerd zijn in het begin 1900 in Oostenrijk, voor de productie van bont. Door tegenvallende opbrengsten zijn de muskusratten losgelaten en hebben zich verspreid door heel Europa.

Ze vormen een bedreiging voor de dijken doordat ze ondergrondse gangenstelsels maken waardoor deze ernstig verzwakt kunnen worden en daardoor een gevaar vormen voor dijkdoorbraken. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de dijken en het wegvangen van de muskusratten. De geplatte palingstaart van ongeveer 25cm en zwemvliezen tussen de tenen van de achterpoten zijn duidelijke kenmerken van de muskusrat.

Muskusrat gezien?

Wanneer je een muskusratten signaleerd moet je dat melden op www.meldpuntmuskusrat.nl zodat het waterschap in uw omgeving maatregelen kan treffen.

copyright © ongediertegids.nl - Contact opnemen - Adverteren op OngedierteGids