OngedierteGids.nl

De site met informatie over ongedierte, bestrijders in uw regio en handige tips&trucs.
 

Vogels

Er zijn een aantal vogels in Nederland die overlast kunnen veroorzaken. Dit gaat vooral om de duiven, spreeuwen en mussen. Deze vogels kun je overal in de dorpen en steden tegenkomen. Ondanks de overlast geldt - met uitzondering van de verwilderde huisduif (de stadsduif) - dat je ze niet mag bestrijden als je hier geen toestemming voor hebt.

Duiven

Deze vogels zorgen vooral voor overlast door de vervuiling van de omgeving. Wanneer ze in grote groepen steeds op dezelfde plek zitten kunnen ze aanzienlijke stank en geluidsoverlast veroorzaken.

De huisduif (Columba Livia Domestica) - ook wel de stadsduif genoemd - is familie van de rotsduif. De huisduif is vaak een nakomeling van afgedwaalde postduiven.

De duiven leggen tot 8x per jaar 2 eieren op daken en goten en andere rustplaatsen. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en leven van wat de mens achterlaat. Zo is de stadsduif ontstaan.

   

Huismussen

De huismus, in het Latijns Passer Domesticus genoemd, leeft veelal in en om gebouwen. Ze brengen overlast waar genoeg voeraanbod is. Dit is vooral bij agrarische bedrijven het geval. Ze nestelen onder dakpannen of dakplaten en leggen daar 3x per jaar 5 eieren. Het overlast bestaat uit vervuiling van voedsel (van dieren) en het verspreiden van ziektes.

 

Spreeuwen

De Spreeuw (Sturnus Vulgaris) kunnen in grote zwermen vliegen. Daarbij kunnen ze flink overlast veroorzaken door een letterlijke regen aan ontlasting. Wanneer een groep spreeuwen een vertrouwde plaats hebben gevonden in bijvoorbeeld een stal, wordt alles vervuild - ook het eten van de dieren in de stal. In de vrije natuur kunnen de gigantische zwermen spreeuwen een prachtig spektakel zijn.

 

Zelf bestrijden

Aangezien de meeste vogels beschermd zijn is het bestrijdingswerk vooral een klus voor de vakman. Wel kun je de grootste overlast voorkomen door nestelplaatsen en voedsel weg te halen, rustplaatsten tegen te gaan en gaten/deuren te sluiten.

De spreeuwen zijn uitstekend te verjagen en te weren uit de stal met het AlcetSound vogelverschrikking systeem. Dit systeem kan het best worden geplaatst door een ervaren ongediertebestrijder.

Door het plaatsten van vogelschroten onder dakpannen voorkom je dat mussen of spreeuwen hier gaan nestelen. Het plaatsen van (RVS) vogelpinnen is een goede optie, maar de doeltreffendheid hangt af van een goede plaatsing: De vogels zullen er anders gewoon naast gaan zitten. Je kunt dit dus beter door de vakman laten plaatsen.

Professionele oplossingen

Uw ongediertebestrijder kan netten, pinnen en draden plaatsen. Hiermee wordt voorkomen dat ze een rustplaats of nestelplaats vinden. Ook kan de bestrijder kunst roofvogels plaatsen waardoor de vogels (tijdelijk) worden afgeschrikt. Stadsduiven mogen als enige weggevangen worden. Een valkenier kan periodiek langs komen om de vogels in de omgeving tijdelijk te laten vluchten. Dit wordt veelal bij luchthavens toegepast.

Zoek een ongediertebestrijder uit uw regio om u in te laten lichten over de mogelijkheden.

copyright © ongediertegids.nl - Contact opnemen - Adverteren op OngedierteGids